Mede mogelijk gemaakt door de gemeente Staphorst

Deze stichting is in nou overleg met de gemeente Staphorst tot stand gekomen. Er is een gesprek geweest tussen de Wethouder de heer L. Mulder en Stichting Rieten Daken. Hierin heeft de gemeente aangegeven dat het ook voor de gemeente van groot belang is dat de rieten daken behouden blijven. Dit blijkt onder meer uit het coalitieakkoord. Zie onderstaande uitsnede van pagina 23 van dit coalitieakkoord 2018 – 2022.

https://www.staphorst.nl/bestuur/coalitieakkoord-2018-2022_42858/

De gemeente ondersteund ons dan ook als Stichting en zorgt voor de nodige faciliteiten.